גל עבדוש הי"ד

נרצחה בידי בני עוולה יחד עם בעלה נאג'י הי"ד במסיבה ברעים. גל, האהובה באדם, הבת, האחות, האם והחברה. בת, אשה ואמא למופת. אהבה את הבריות ואת הארץ. יהי זכרה ברוך.

-