ג'ני כרמלי הי"ד

ג'ני כרמלי, תושבת בת-ים, נרצחה במסיבה ברעים

-