דבורה בארון

הייתה סופרת, עורכת ומתרגמת עברייה.

04/12/1887 - 20/08/1956