דוד בן גוריון

היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.

16/10/1886 - 01/12/1973