דורון בולדס הי"ד

נרצח על ידי מחבלי החמאס במסיבת הטבע ברעים בה הפעיל דוכן מזון.

-