דורית ורטהיים הי"ד

נרצחה יחד עם בעלה בטבח בכפר עזה

-