דור רידר הי"ד

נהרג בעת מילוי תפקידו בגבורה בקיבוץ בארי בעת התקלות עם מחבלים. בן 22 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-