דינה קפשיטר הי"ד

תושבת דימונה המשפחה היתה בקמפינג בפארק אשקלון
כשהחל ירי הטילים בשבת בבוקר יצאו בדרכם חזרה הביתה לדימונה.
ליד שדרות נקלעו לאש המחבלים.

-