דנה בכר הי"ד

נרצחה בביתה בקיבוץ ביחד עם בנה, כרמל. גידלה את כל התינוקות של קיבוץ בארי.

-