דניאל ברסלבסקי הי"ד

נרצח בגיל 32 בטבח הנורא ע"י המחבלים הארורים.

-