דניאל כהן הי"ד

נרצחה בדם קר במסיבה ברעים ע"י מחבלים

-