יגאל וקס הי"ד

נרצח כשיצא להגן על ביתו בנתיב העשרה. בן 53 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-