דניאל פלד הי"ד

נרצח יחד עם הוריו יזהר וגילה על ידי בני עוולה.

-