דניל קימנפלד הי"דנרצח בגיל 64, במתקפת המחבלים בחוף זיקים בעת שיצא לדוג.

-