ד"ר משה רוטשילד

משה רוטשילד היה רופא חרדי, מייסד, נשיא ומנהלו הראשון של בית החולים מעיני הישועה בבני ברק.
זכה לטפל ולקבל הערכה מגדולי ישראל, רבנים, אדמו"רים, תלמידי חכמים ואנשי ציבור.

09/02/1929 - 29/09/2018