חיים מאיר הגר "האמרי חיים" האדמו"ר מוי'זניץ זצוק"ל

היה האדמו"ר הרביעי בשושלת חסידות ויז'ניץ. ממנהיגי היהדות החרדית, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, וממנווטי דרכה.

01/12/1887 - 24/03/1972