האדמו"ר מזווהיל רבי' גדליה משה גולדמן

האדמו"ר החמישי מזוויהל, קברו משמש מקום עלייה לרגל למבקשי ישועה.

- 16/11/1949