הרבי מלובביץ' - מנחם מנדל שניאורסון

היה האדמו"ר השביעי והאחרון של חסידות חב"ד-לובביץ', הקים את מפעל השלוחים ובתי חב"ד במקומות רבים בעולם, והכריז על עשרה מבצעים לעידוד קיום מספר מצוות. שיחותיו ומאמריו נדפסו בספרים רבים בחייו ולאחר פטירתו. הוא נחשב לאחד מהרבנים הבולטים בתקופתו.

18/04/1902 - 12/06/1994