האדמו"ר מנדבורנה חדרה אשר ישעי' רויזנבוים

היה זקן אדמו"רי בית נדבורנה, ביתו היה פתוח לרווחה ומקום מפלט לשבורי לב

18/09/1916 - 28/06/2012