האדמו"ר מקאליב - מנחם מנדל טאוב

היה האדמו"ר מקאליב, ניצול השואה שהקדיש את ימיו למען הנצחת זכרם של הנרצחים בשואה.

01/07/1923 - 28/04/2019