הדר פרינץ הי"ד

בוגרת תיכון בגדרה ותנועת הצופים ביישוב, היא בין הנרצחים מקרב משתתפי המסיבה ברעים.

-