הודיה דוד הי"ד

הודיה ואחותה תאיר נרצחו על ידי מחבלי חמאס במסיבה ברעים

-