הרב אברהם ישעיהו קרליץ- החזון איש

מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

07/11/1887 - 24/10/1953