הילה קיילין הי"ד

הפיצה כל חייה אור ושמחה, השתתפה במסיבת הטבע ברעים ושם נרצחה. נפלה בגיל 41

-