הלל זלמנוביץ' הי"ד

נרצח על ידי מחבלים צמאי דם בעת שיצא לרכב באזור בארי. נפל בגיל 60.

-