המהרי"ל - משה יהושע יהודה לייב דיסקין

היה מגדולי רבני ירושלים, ממנהיגי הזרם הקנאי בישוב הישן, ידוע כרב ופוסק, גאון וצדיק.

08/12/1818 - 22/01/1898