הרבנית אילה שכטר ע"ה

אשת חיל עטרת בעלה
בעלת חסד ואמונה
עשתה מלאכתה נאמנה
כפה לעני פרשה
את ילדיה חינכה לצניעות וענווה
יראת שמים בליבה ובתורת השם חפצה
נלקחה לבית עולמה לאחר יסורים קשים שקיבלה באהבה ביום שבת קודש כ"ד באייר תשנ"ג

02/09/1939 - 15/05/1993