הרבנית בת שבע אסתר קנייבסקי ע"ה

הייתה רבנית חרדית-ליטאית. אשת הרב חיים קניבסקי ובתו של הרב יוסף שלום אלישיב.

01/02/1932 - 15/10/2011