הרבנית שורק'ה אברמוביץ' ע"ה

רבנית צדיקה הפועלת ישועות ואשת אדמו"ר

- 17/09/1979