הרב אברהם ישעי' ברמן

הרב אברהם ישעי' ברמן זצ"ל, היה תלמיד חכם חשוב, וכיהן כמגיד שיעורים בכמה מוסדות תורה, נכדו הגדול של בעל הקהילות יעקב, בסוף ימיו שימש כראש ישיבה בישיבת כנסת מאיר בראשון לציון.

04/11/1956 - 29/12/2002