הרב בנימין ביינוש פינקל

היה ראש ישיבת מיר בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

- 13/02/1990