הרב יוסף חיים בלוי זצ"ל

היה רבה הראשי האשכנזי של העיר אשקלון

02/09/1933 - 07/09/2015