הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל

היה רבה הראשון של העדה החרדית בירושלים.

01/12/1848 - 27/03/1932