הרב משה אריה פריינד זצ"ל

גאון אב בית הדין של העדה החרדית

27/09/1903 - 04/09/1996