הרב משה שפירא זצ"ל

היה רב והוגה דעות חרדי ליטאי. תחום עיסוקו העיקרי היה מחשבת ישראל, היה ראש כולל, ראש ישיבת שב שמעתתא, נשיא ישיבת פתחי עולם לחוזרים בתשובה ולימד במוסדות נוספים.

28/05/1935 - 07/01/2017