הרב ניסים יגן

היה דרשן ומקרב לתורה חרדי

02/11/1941 - 17/06/2000