הרב נתן צבי פינקל

היה ראש ישיבת מיר בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

12/03/1943 - 08/11/2011