האדמו"ר מגור פינחס מנחם אלתר - הפני מנחם זצוק"ל

היה האדמו"ר מגור ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארבע השנים האחרונות לחייו. לפני כן שימש במשך שנים רבות ראש ישיבת שפת אמת, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ויו"ר אגודת ישראל.

03/07/1926 - 07/03/1996