הרב שלמה זלמן אוירבך ז"ל

היה ראש ישיבת קול תורה, מחשובי פוסקי ההלכה במאה העשרים.

30/07/1910 - 19/02/1995