ורדה הרמתי הי"ד

ממייסדי קבוץ רעים, אשה מלאת חיים, צנועה, חכמה אשר בעיניה העמוקות, אמרה הכל.

-