זהבה הקר הי"ד

נרצחה בביתה יחד עם בעלה במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי בשבת

-