זויה ג'מבקוב הי"ד

נרצחה באופקים בזמן הטבח הנורא.

-