זינאידה ביילין הי''ד

נרצחה יחד עם קבוצת מטיילים באוטובוס גמלאים מנתיבות ואופקים שאסף קבוצת גמלאים לטיול בים המלח. בכניסה לשדרות היה לאוטובוס פנצ'ר וכשירדו הנוסעים נרצחו כל הנוסעים בו.
יהי זכרה ברוך.

-