חגית רפאלי מישקין הי"ד

נרצחה במפגש הפקה של צוות המידרבן שהתרחש קילומטרים ספורים ממסיבת הטבע ברעים. נפלה בגיל 48.

-