חיים ויצמן ז"ל

היה נשיאהּ הראשון של מדינת ישראל, כימאי, מראשי הציונות.

27/11/1847 - 09/11/1952