חיים שלום מרדכי הלוי ביננפלד

טאטי היה אדם ישר ורגיש.
אהב תורה למרות החולי ממנו סבל שנים.
החיוך לא מש מעל פניו.
למד ולימד תורה עד יומו האחרון.

- 04/05/2019