חנה קריצמן הי"ד

נרצחה בביתה בקיבוץ בידי בני עוולה. בת 88 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-