חנה רחל ורברמאכר- הבתולה מלודמיר

הייתה אישה יהודייה שהשתייכה לתנועת החסידות וסיגלה לעצמה גינוני אדמו"רות.

- 01/07/1888