חנן חנניה עמר הי"ד

נרצח ב7/10/23 במסיבת הנובה במיגונית שהייתה בשביל הכניסה לחניון רעים במקום הוקם גלעד לזכרו

בן 37 במותו.

02/02/1985 - 07/10/2023