חנני נידג'לסקי גלזר הי"ד

נרצח במסיבה ברעים. הוא היה עולה חדש מברזיל ושירת בצבא בתור חייל בודד.

-